Deze site is eigendom van en wordt beheerd door MTC Troapel.    

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het niet toegestaan informatie, beeldmateriaal en/of foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via www.mtctroapel.nl, te verspreiden. 

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand gekomen. Wij staan echter niet in voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van gegevens ontleend aan deze website. Dit o.a. vanwege het feit dat de gegevens op deze site doorgaans aan veroudering onderhevig zijn en omdat in de meeste gevallen specifieke informatie nodig is om de toepasbaarheid van bepaalde regels en/of regelingen te kunnen bepalen. Soms is het mogelijk dat wij verwijzen naar internetpagina’s van derden. Wij staan niet in voor de juistheid, volledigheid, actualiteit, betrouwbaarheid, etc. van de gegevens die hierop worden getoond. Elke aansprakelijkheid op basis van deze website en doorverwezen websites wijzen wij hiermee van de hand.